Schaktning & Transport

T Fribergs Gräv, Schakt AB erbjuder komplett service för bygg- och anläggningsbranschen.

Schaktarbeten

  • anläggning av körklara vägar
  • husgrunder
  • VA-arbeten
  • dikesrensning
  • rör- och kabelschaktning

Transport

Vi transporterar grus, bergmaterial, jord/matjord, jordbruksprodukter med mycket mera.

Vår maskinpark

Vi har ett flertal maskiner som grusbil och transportlastbil till grävmaskiner till vårt förfogande. Vi kan även ta oss an maskintransporter åt andra entreprenadmaskinsägare.