Schaktning & Transport

T Fribergs Gräv, Schakt AB erbjuder komplett service för bygg- och anläggningsbranschen.

Schaktarbeten:
anläggning av körklara vägar
husgrunder
VA-arbeten
dikesrensning
rör- och kabelschaktning

Transport
Vi transporterar grus, bergmaterial, jord/matjord, jordbruksprodukter med mycket mera.

Vår maskinpark
Vi har ett flertal maskiner som grusbil och transportlastbil till grävmaskiner till vårt förfogande. Vi kan även ta oss an maskintransporter åt andra entreprenadmaskinsägare.


Välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss