"På rätt sia älva"

Ring oss på 073-255 15 17

Avlopp, grävning och schaktning

- här får du helheten!

Välkommen till T Fribergs Gräv, Schakt AB!

Behöver du hjälp med avlopp, transport av en maskin eller grävning av en husgrund?
När det gäller din trädgård och tomt kan vi på T Fribergs Gräv, Schakt AB hjälpa dig med det mesta. Från schaktning till grävning för avlopp och husgrunder. Vi löser helheten för dig! Hos oss får du garantera alltid ett välgjort, noggrant och snyggt arbete. Vi har stor kapacitet och kan oftast lösa det kunderna vill, har du frågor - hör av dig!

Vi arbetar runt om i Borlänge och Falun.

Kontakta oss för mer info

Verksamhetsområden

  • Grävning
  • Schaktning
  • Avlopp
  • Grunder
  • Infarter
  • Tomtberedning
  • Markplanering
  • Dikning
  • Betongplatta
  • Infiltration