Grävning, schaktning och transport
i Borlänge och Falun

pordrän

T Fribergs Gräv, Schakt AB ägs och drivs av mig, Tomas Friberg. Jag är en mångsysslare med stor kunskap och bred kompetens inom entreprenadbranschen. Jag har arbetat inom branschen i många år och vet vad som krävs för att göra ett bra arbete. Nöjda kunder har vi många!
Till oss är både privatpersoner och företag runt om i Borlänge och Falun välkomna. Målet är att alltid uppfylla kunders önskemål och förväntningar och gör alltid detta utifrån de förutsättningar som finns. Dessutom har vi mycket konkurrenskraftiga priser.

Grävning Alla typer av grävning så som Markberedning, Vatten & Avlopp, El, Trekammarbrunnar, Infiltration, Vägar. Även enskilda avlopp.
Schaktning dikar ut tomter, tar bort asfalt
Grunder Betongplatta, Industriplatta även inklusive golvvärme.
Tomtberedning anläggning av gräsmattor, gångar, borttagning buskar och häckar
Infarter planerar, gräver ut och fyller igen

Se våra referensjobb här