Grävning, schaktning och transport i Borlänge och Falun

T Fribergs Gräv, Schakt AB ägs och drivs av mig, Tomas Friberg. Jag är en mångsysslare med stor kunskap och bred kompetens inom entreprenadbranschen. Jag har arbetat inom branschen i många år och vet vad som krävs för att göra ett bra arbete. Nöjda kunder har vi många!


Till oss är både privatpersoner och företag runt om i Borlänge och Falun välkomna. Målet är att alltid uppfylla kunders önskemål och förväntningar och gör alltid detta utifrån de förutsättningar som finns. Dessutom har vi mycket konkurrenskraftiga priser.

  • Grävning Alla typer av grävning så som Markberedning, Vatten & Avlopp, El, Trekammarbrunnar, Infiltration, Vägar. Även enskilda avlopp.
  • Schaktning dikar ut tomter, tar bort asfalt
  • Grunder Betongplatta, Industriplatta även inklusive golvvärme.
  • Tomtberedning anläggning av gräsmattor, gångar, borttagning buskar och häckar
  • Infarter planerar, gräver ut och fyller igen
Se våra referensjobb här